Comité Meeleven

 

Het Comité Meeleven leeft mee met het lief en leed in de gemeente. Dat doet het comité al 40 jaar. Op dit moment werken er ongeveer 35 bezoekdames mee. Iedere bezoekdame heeft een eigen wijk en werkt daarin nauw samen met de wijkouderling. De dames heten nieuw-ingekomenen welkom namens de kerk, gaan op ziekenbezoek en brengen oudere zusters en broeders regelmatig een bezoekje.

Bij geboorten worden de ouders gefeliciteerd en wordt een geschenk uitgereikt. U kunt dus bij verschillende gelegenheden bezoek krijgen. Heeft u daarnaast behoefte aan contact, dan kunt u zich wenden tot één van de hieronder genoemde dames. Zij zorgen ervoor dat dan de bezoekdame uit uw wijk bij u komt.

Marijke van den Bergh          Populierenhof 11        613658

Jacqueline de Bree                Karperlaan 43             616396

Janneke Dijkshoorn               Dirk Bavolaan 34       611185

Astrid Swieb                           Beiershof 74               617545 

Comité Meeleven

Naast de Taakgroep is dit Comité actief

 

Het Comité Meeleven leeft mee met het lief en leed in de gemeente. Dat doet het comité al 40 jaar. Op dit moment werken er ongeveer 35 bezoekdames mee. Iedere bezoekdame heeft een eigen wijk en werkt daarin nauw samen met de wijkouderling. De dames heten nieuw-ingekomenen welkom namens de kerk, gaan op ziekenbezoek en brengen oudere zusters en broeders regelmatig een bezoekje.

Bij geboorten worden de ouders gefeliciteerd en wordt een geschenk uitgereikt. U kunt dus bij verschillende gelegenheden bezoek krijgen. Heeft u daarnaast behoefte aan contact, dan kunt u zich wenden tot één van de hieronder genoemde dames. Zij zorgen ervoor dat dan de bezoekdame uit uw wijk bij u komt.

Marijke van den Bergh          Populierenhof 11        613658

Jacqueline de Bree                Karperlaan 43             616396

Janneke Dijkshoorn               Dirk Bavolaan 34       611185

Astrid Swieb                           Beiershof 74               617545