titel schrijver

Doornse Catechismus

Oude vragen Nieuwe antwoorden. Dertien dominees van Op Goed Gerucht (een platform voor moderne theologie binnen de PKN) beantwoorden vragen bij de apostolische geloofsbelijdenis.Een herijkte catechismus.

Aarnoud van der Deijl, en anderen 

 

God is niet te vangen

Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof.
Wat hebben veertien kerkgangers losgelaten en wat kwam daarvoor terug?
Welke nieuwe inzichten zijn voor hen belangrijk.
 

 

 

Jan Offringa e.a.

 

Een levensregel voor beginners

Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven.

Vacare

Een bevrijdende levenskunst. Vacare is het platform van de PKN voor meditatief leven.Meditatief leven betekent dat je de weg naar de vrijheid (Vacare is Latijn voor vrij zijn) vindt door aandachtig te leven.

 

Wil Derkse

 

Kick Bras

  

 

Flexibel geloven
Zingeving voorbij de grenzen van religies.Steeds meer mensen halen religieuze inspiratie uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen.Dit boek beschrijft de veelkleurigheid van dit verschijnsel aan de hand van elf boeiende portretten.

 

Manuela Kalsky & Frieda Pruim  

Liberaal christendom

Het liberale jodendom waarderen we, op een liberale islam hopen we, liberaal christendom krijgt in dit boek een gezicht. Een inspirerend boek voor mensen die het almachtige Opperwezen voorbij zijn maar het woordje God niet kunnen missen.

Rick Benjamins, Jan Offringa, Wouter Slob

Verbinden en Verdiepen

Meer dan 20 auteurs uit de katholieke en protestantse traditie verkennen de kansen voor kerkvernieuwing. Uitgangspunt is de Dominicuskerk in Amsterdam, waar 50 jaar geleden een proces van vernieuwing begon dat tot op vandaag doorgaat. Een inspirerend boek voor iedereen die geinteresseerd is in het vitaliseren van de kerk.

 

Gerard Swuste, Mirjam Wolthuis

 

Leed heeft niet het laatste woord, zonder lijden geen geluk

Lijden neemt in onze tijd een armzalige plaats in. We willen het niet, punt. En we zijn bijna tot alles bereid om het uit de weg te gaan. Maar: lijden hoort bij het leven. En we zijn allemaal, zonder uitzondering, toegerust om met lijden en leed om te gaan. De verhalen van patiënten uit de praktijk van psychiater Klaas-Jan Pos en zijn persoonlijke verhaal laten zien dat lijden en vreugde eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn.


 

Klaas-Jan Pos