Algemeen

- Op de zondagsbrief staat standaard dat mensen die slecht ter been zijn in de voorste bank van het middenschip worden bediend.

- Gevulde schalen en bekers staan onder servetten op een tafel bij de panelenwand. Een aardenwerk kom is gevuld met druivensap. De kleinste bekertjes bevatten wijn voor de personen met een glutenvrij dieet.

Het begin van de dienst

- De ambtsdragers die een taak hebben bij het Heilig Avondmaal nemen plaats in de ouderling- en diakenbanken en zo nodig in de eerste bank van vak R.

Viering

- De viering van het Heilig Avondmaal begint na voorbeden en inzameling. Tijdens de collecte worden door twee andere diakenen de servetten opgevouwen. Deze twee diakenen gaan door de zijdeur van ’t Centrum brood en wijn halen. Zij wachten bij de deur op een teken van de koster om brood en wijn binnen te brengen.

- Zodra de laatste collectezak is neergelegd begint het Heilig Avondmaal en nemen de ambtsdragers die tafelwacht hebben hun plaats in achter de tafel links en rechts van de voorganger.

- De tafelwacht bestaat uit een ouderling (de ouderling van dienst, rechts van de voorganger) en een diaken (één van de diakenen die gecollecteerd heeft, links van de voorganger).

- Op het teken van de koster worden brood en wijn binnengebracht; schaal en beker worden voor de voorganger op de tafel gezet. De twee diakenen die brood en wijn hebben binnengebracht gaan weer op hun plaats zitten.

- Na de nodiging nemen de voorganger en de dienstdoende ambtsdragers (op een teken van de voorganger) een schaal of beker van de tafel bij de panelenwand. De ambtsdragers nemen hun plaats in; de voorganger gaat eerst naar de voorste bank van het middenschip en deelt het brood uit aan de mensen die daar hebben plaatsgenomen. Daarna neemt ook hij zijn plaats in.

- De voorganger en de ouderling van dienst delen brood rechts op het podium (vanaf de preekstoel gezien).

- Twee ouderlingen en twee diakenen delen wijn links op het podium (vanaf de preekstoel gezien); één van de twee ouderlingen is een jeugdouderling die druivensap deelt.

- Twee diakenen nemen plaats bij de tafel bij de panelenwand om op het juiste moment schalen en bekers te vervangen. Eén van hen geeft aan het begin van de viering wijn aan de mensen in de voorste bank van het middenschip. Tevens delen zij de wijn uit (uit de kleinste bekertjes) aan de personen met een glutenvrij dieet.

- De aanwijzer, een diaken, geeft aan wanneer de diverse banken kunnen aangaan.

- Mogelijke woorden bij het uitdelen van het brood: lichaam van Christus, het lichaam van Christus voor u/jou gegeven, brood dat leven geeft, manna uit de hemel, brood voor onderweg. 

- Mogelijke woorden bij het aangeven van de beker: bloed van Christus, het bloed van Christus voor u/jou vergoten, de wijn van Gods Koninkrijk, leven en overvloed.

- Na het ontvangen van brood en wijn kunnen de mensen hun avondmaalsgift deponeren in de zilveren vaas die op een aparte tafel in de looproute staat.

- De aanwijzer neemt als laatste deel aan het lopende Heilig Avondmaal en neemt daarna weer plaats in de bank.

- De ambtsdragers met een taak op het liturgisch centrum vieren het Heilig Avondmaal aan het einde samen in een kring.

-  Na de viering bedekken de twee betreffende diakenen brood en wijn weer.

 

aangepast: september 2017