De avondmaalsdiensten worden 6x per jaar gehouden, in de even maanden. In de morgendiensten in de Ontmoetingskerk hebben we dan een lopende viering. In de LK is er 's avonds een kringviering. Bij de viering van het Heilig Avondmaal hebben ouderlingen en diakenen dienst volgens een rooster. Bij verhindering zorgen ambtsdragers zelf voor een plaatsvervanger en geven dit door.

Verder worden vieringen verzorgd in Vijverhof en Rijngaarde, waar 1 ouderling en 1 diaken aanwezig is. De bewoners worden, indien nodig, door de ambtsdragers opgehaald van hun kamer. Ook vinden thuisvieringen plaats.

In de avondmaalsdiensten doen dienst:

Lopende viering OK: 4 ouderlingen en 4 diakenen

Kringviering: 1 ouderling en 1 diaken

De rolverdelingen in deze vieringen zijn weergegeven op deze pagina's: avondmaal OK,en avondmaal kring LK