De diakenen en diaconaal medewerkers hebben dienst volgens een rooster, dat wordt opgesteld door de roostermaker. Het rooster gaat uit van 2 diakenen/diaconaal medewerkers in de OK. In de avonddienst in de LK is 1 diaken aanwezig. In de ochtenddienst in de OK is er tevens één(jeugd)collectant. Dienstdoende diaken(en) en diaconaal medewerker komen gezamenlijk met de voorganger en de overige dienstdoende ambtsdragers de kerkzaal binnen en nemen plaats in de diakenenbank links en in de LK op de voorste rij. 
Bij verhindering zorgen diakenen/diaconaal medewerkers zelf voor een plaatsvervanger en geven dit door aan de O1 en evt. 2e diaken.
De loop-/collecteroute is bekend bij de diakenen/diaconaal medewerkers.