Resultaat telling positief, dankbaarheid op zijn plaats.
Begroting is toegezegd

Na analyse van al de toezeggingen trekken we de voorzichtige conclusie dat het begrote bedrag van € 315.000 voor 2018  wordt gehaald. We gebruiken het woord voorzichtig, omdat nog een aantal leden die zeker zullen gaan toezeggen dit nog niet hebben gedaan. Op basis van de ervaring van voorgaande jaren maken we een inschatting en een verwachting.

Dankbaar
Dankbaar zijn we dat een dergelijk bedrag is gerealiseerd. Dank aan alle leden voor de toezegging.


Dalende trend
We zijn reëel en constateren al jaren een dalend bedrag aan inkomsten Kerkbalans. In 2018 is € 20.000 lager begroot aan inkomsten Kerkbalans dan in 2017. Desondanks is de totale begroting 2018 voor de kerk maar licht negatief.  Het is zaak alert te zijn en blijven en om zorgvuldig om te gaan wat beschikbaar is en komt.