Nieuwjaarslezing Ds. W. Dekker en receptie AK

Langs deze weg zijn jullie van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de Algemene Kerkenraad op DV woensdag 16 januari 2019  in ’t Centrum (Willemstraat 15). Naast het bekende welkom door de voorzitter zal de nieuwjaarsreceptie vanaf dit jaar worden voorzien van een korte prikkelende lezing over actuele zaken in kerk en samenleving. Ofwel een avond waar we elkaar het goede toe mogen wensen maar ook aanzet tot nadenken en onderling gesprek.

 We hebben Ds. Wim Dekker bereid gevonden om de korte lezing te verzorgen. Voor ons geen onbekende en schrijver van de trilogie “Marginaal en Missionair”, “Tegendraads en bij de tijd” en “Verbonden en vervreemd”.

 Uiteraard wordt de avond voorzien in een drinken en hapjes en is er alle ruimte voor ontmoeting. Inloop vanaf 19:30, start avond om 20:00 en afronding circa 21:30 uur. 

Namens de Algemene Kerkenraad,

Scriba Stefan Kowalczyk