Agenda

 Kun je nog zingen
09:30 03/03/2019
Ontmoetingskerk Bodegraven, Spoorstraat 11, 2411 ED Bodegraven, Nederland
 

Dankbaar zijn we dat de meeste leden ook dit jaar de toezegging weer hebben gedaan. Telresultaat Na analyse van al de toezeggingen schatten we het totaal bedrag aan inkomsten uit Kerkbalans op € 308.000. Dit is een inschatting op basis van de resultaten van de telling en de ervaring van voorgaande jaren van toezeggingen die nog worden gedaan en het daadwerkelijk betalen van de gedane toezegging. 

 

 

Toezeggingen lager dan de Begroting

Kerkrentmeesters en Diaconie begroten opgeteld voor dit jaar een bedrag van € 318.500 aan inkomsten uit Kerkbalans. Dat bedrag lijkt niet te worden gehaald. De kerkrentmeesters hebben een begroting voor 2019 met een tekort van € 5.000 opgesteld. De diaconale begroting sluit op een tekort van € 11.000, echter dat past in het beleid van de diakenen om het vermogen wat kleiner te maken. 

Dalende trend

We en constateren al jaren een dalend bedrag aan inkomsten Kerkbalans. Later dit jaar zullen wij u hier nader over informeren. Het is zaak alert te zijn en blijven en om zorgvuldig om te gaan met wat beschikbaar is en komt. Dat vraagt om wijsheid.

Namens de Kerkrentmeesters, Frans Ritmeester