Plaats:     ’t Centrum bij de Ontmoetingskerk                                      jaarverslag van taakgroepen en pastores
Datum:    woensdag 2 oktober 2019
Aanvang: 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar

Het eerste deel van de avond zal gewoontegetrouw besteed worden aan het werk binnen de taakgroepen. Het tweede deel van de avond is meer inhoudelijk en daarvoor is uitgenodigd Prof. Dr. Stefan Paas.

Stefan Paas is een Nederlands theoloog en publicist. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Stefan Paas is de schrijver van het boek ‘Vreemdelingen en Priesters’ dat nauw aansluit bij ons jaarthema: ‘Vreemdeling’. In het boek worden Bijbelse notities rond ‘vreemdeling’ verder uitgewerkt en tegen het licht gehouden van onze tijd en samenleving.

Wij stellen ons voor dat op de gemeente avond (o.a.) aan de orde zal komen:

 • Wat zijn de belangrijkste Bijbelse lijnen?

 • Uitleg van metafoor dat de kerk vreemdeling is, zoals beschreven in 'Vreemdelingen en Priesters'

 • Wat vindt u van het huidige maatschappelijke klimaat m.b.t. vreemdelingen?

Het belooft een interessante avond te worden. Allen hartelijk welkom op 2 oktober om 19.45 uur in ’t Centrum (inloop met koffie vanaf 19.30 uur)

De zondagen voorafgaand aan 2 oktober is het boekje met het jaarverslag beschikbaar in de kerk om te worden meegenomen, zodat u zich alvast kunt inlezen.

Graag nodigt de kerkenraad u uit voor deze gemeenteavond. Van harte welkom!

Gert Jan Meijers, scriba

 

Agenda

 1. Opening en welkom

 2. Vaststellen van de agenda

 3. Verslag gemeente avond 2 oktober 2018

 4. Bespreking verslag taakgroepen

 5. Bespreking verslag pastores

PAUZE

 1. Inleiding en gesprek Prof. Dr. Stefan Paas

 2. Rondvraag

 3. Sluiting