Per 1 maart jl. is Arjo van der Steen aan de slag gegaan als kerkelijk werker in de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs in Bodegraven. In de morgendienst van 5 mei is Arjo bevestigd en heeft hij ook de preek verzorgd. De evangelielezing was het verhaal van de Emmaüsgangers en het thema van Arjo’s preek was: ‘wij gaan op weg met brandend hart’. Het was goed om in een volle kerk Arjo welkom te heten!

Hier lees je hoe hij zich voorstelt. 

Arjo woont in Bodegraven en volgde theologische opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Wittenberg in Zeist. Hij deed veelzijdige beroepservaring op; de laatste jaren als kerkelijk werker in Scheveningen. In Emmaüs gaat Arjo vooral jongerenwerk en bezoekwerk doen.