Jaap van Leeuwen 25 jaar organist

Al 25 jaar begeleidt Jaap van Leeuwen met grote regelmaat de gemeente. Eerst wijkgemeente 3 en later wijkgemeente Emmaüs. Daarvoor ontving hij in de morgendienst van 7 april namens de VKB * een zilveren draaginsigne en oorkonde. Daarnaast kreeg hij natuurlijk ook bloemen en felicitaties van veel gemeenteleden.  

*VKB staat voor Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN