Je vindt je Taakgroep met het werkplan in het linkermenu. 

Digitaal handboek voor kerkenraadsleden en anderen die actief zijn in onze gemeente.