Klik hier voor het jaarverslag van 2019 - 2020 met de uitnodiging voor de gemeenteavond op maandag 12 oktober 2020

Het eerste deel van de avond zal gewoontegetrouw besteed worden aan het werk binnen de taakgroe-pen. Het tweede deel van de avond zal geheel ge-wijd zijn aan de adviezen van de visitatie en daarbij zullen enkele vertegenwoordigers van het Breed Moderamen van de Classis Zuid-Holland Noord aan-wezig zijn. (zie verder de bovenstaande link