pianoVoorganger: Arjo van der Steen, kerkelijk werker en ds. Henk van Veen
Afleggen belofte van Arjo bij de sacrementsbediening en de bevestiging daarbij.

Volg de dienst live of kijk terug. Klik hier voor de Liturgie.

1e collecte: Diaconie Hulp voor de slachtoffers van de wateroverlast in Limburg, lees hieronder verder.
Je kan meedoen aan de wekelijkse collecte m.b.v. deze link.

Collecten 25 juli en 1 augustus

1e collecte

Duizenden inwoners van Zuid-Limburg hebben grote schade opgelopen door de overstromingen. Auto's en meubilair zijn beschadigd, woningen zijn (deels) onbewoonbaar geworden. Het geld gaat naar burgerinitiatieven in het getroffen gebied, die helpen om de samenleving weer op poten te krijgen als de modder is opgeruimd. Het geld dat hopelijk ruimhartig gegeven zal worden, wordt verdeeld in samenwerking met mensen en organisaties ter plekke. Die weten waar de grootste nood is, en kunnen maatwerk leveren.

2e collecte: Emmausgemeente