piano

Voorganger: Ds. Leo Webbink- Afscheidsdienst
Volg de dienst live of kijk terug. Klik hier voor de Liturgie. Je kan meedoen aan  de wekelijkse collecte m.b.v. deze link

1e collecte Wereld Diaconaat Moldavië
2e collecte Emmaüs.

1ste collecte Wereld Diaconaat Moldavië- Kerken geven kinderen een toekomst
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

2e collecte is voor de Emmaüs