ontdekkingsreisIn januari beginnen wij in Emmaüs met de tweede fase van de ontdekkingsreis naar Emmaüs 2.0. In deze fase willen wij beschrijven wie wij als Emmaüs zijn en welke ontwikkelingen wij in de komende jaren graag zien. Wij willen dat de resultaten recht doen aan onze gemeente. Daarvoor is uw/jouw medewerking nodig. Wij nodigen alle leden van Emmaüs daarom van harte uit om deel te nemen aan een gemeenteberaad door met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van de kerk en over de toekomst van Emmaüs. Vervolgens nodigen wij je uit je gedachten hierover met ons te delen.Link om aan te melden.


In de periode van 16 tot 30 januari bieden wij verschillende mogelijkheden om aan dit gesprek deel te nemen en om je ideeën met ons te delen. Wij zullen de inbreng van iedereen samenbrengen in een conceptbeschrijving, die wij in februari aan jullie willen voorleggen.
Je kunt deelnemen aan een online ontmoeting via Zoom of Teams. Je ontvangt van ons dan een uitnodiging en tijdens die bijeenkomst regelen wij dat je met een andere deelnemer in gesprek kunt. Je kunt dan afgeschermd in tweetallen met elkaar praten. Daarna vragen wij je om online een enquête in te vullen. Uiteraard leggen wij alles uit en kun je tijdens die ontmoeting bij ons terecht met vragen. Wij verwachten dat de bijeenkomst ongeveer een uur zal duren.

Je kunt ook op je eigen tijd in die twee weken een gesprek voeren met een ander gemeentelid. Dat kan op verschillende manieren: - bij een van jullie beiden thuis of in een beeldgesprek en het kan met een willekeurig gemeentelid of iemand die je kent.
De gesprekken zijn niet alleen belangrijk als voorbereiding op het invullen van de enquête maar ook om elkaar als gemeenteleden beter te leren kennen en begrijpen. Daarom willen wij je aanmoedigen om te kiezen voor een mogelijkheid om iemand te leren kennen die je nog niet zo goed kent.
Je kunt je aanmelden via het digitale formulier door de deze link aan te klikken.