Contactgroep Bodegraven-BelzigDe Marienkirche in Bad Belzig

 

Partnerschap

Onze Emmaüsgemeente heft een partnerschap met de Evangelisch Lutherse kerk in het Duitse Bad Belzig. Deze plaats is gelegen in het oosten van Duitsland, ongeveer 50 km ten zuidwesten van Berlijn.


Actuele zaken

  • In het voorjaar van 2018 waren er drie gespreksavonden, zowel in Bodegraven als in Bad Belzig. We bespraken het thema “oorlog en vrede”
  • Weekend do 10 t/m zo 13 mei 2018: was het gezamenlijk weekend in Bodegraven. We kijken terug op een fijne uitwisseling met indringende gesprekken en ontmoetingen.
  • Het volgende uitwisselings-weekend is nog niet definitief bekend, waarschijnlijk zal dat augustus of september 2019 plaatsvinden.


Jaarlijkse uitwisseling

Vanuit eenzelfde geloof wordt vorm gegeven aan de partnerschap door eens in de één tot anderhalf jaar samen te komen. Voorafgaand aan deze bijeenkomst vinden (meestal drie) gespreksavonden plaats, zowel in Bad Belzig als in Bodegraven. In beide plaatsen wordt dan een gezamenlijk thema besproken. Per e-mail worden daarbij gespreksnotities en vragen wederzijds uitgewisseld.

 

 

Klik hier voor foto's

Bad Belzig:
in Bad Belz...
in Bad Belzig in Bad Belzig
Bibelarbeit:
Bibelarbeit
Bibelarbeit Bibelarbeit
bijeenkomst in Bodegraven:
bijeenkomst...
bijeenkomst in Bodegraven bijeenkomst in Bodegraven


Een stukje geschiedenisHet Wachtlerhaus (gemeentecentrum)

De partnerschap is begonnen in 1989. In die tijd bestond het ijzeren gordijn nog, en was uitwisseling alleen in één richting mogelijk. Vier mensen uit de toenmalige Hervormde wijkgemeente 3 brachten in dat jaar het eerste bezoek. Deze mensen konden samen met gemeenteleden uit Bad Belzig meedoen met de vredesdemonstraties die in die tijd overal in de DDR werden gehouden. Kort na het eerste bezoek ging de grens open, en konden bezoeken over en weer worden gebracht. Sinds die tijd wordt ieder jaar een bezoek gebracht aan elkaar; het ene jaar in Bodegraven, het andere jaar in Bad Belzig.
Het bezoekweekend bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

  • Donderdag: ontvangst. Een korte vesper of inhoudelijk moment, en verder gezellig bijpraten
  • Vrijdag: bezoek aan iets plaatselijks. Invulling waren b.v. bezoek aan de drie Bodegraafse kerken, het kaasmuseum, een kerk in Leiden, rondwandeling in Gouda, enz.
  • Zaterdag: ’s morgens gezamenlijke uitwerking van het thema. Via gespreksgroepen, creatieve uitwerking of andere werkvormen.
  • Zondag: ’s morgens kerkdienst. Na koffie, napraten en een goede maaltijd gaat ieder weer huiswaarts.

 

Klik hier voor foto's

uitstapjes:
Uitstapjes
Uitstapjes Uitstapjes
 

gezellige momenten:

Gezellige u...
Gezellige uren Gezellige uren

groepsfoto's van de afgelopen jaren:
Groepsfoto'...
Groepsfoto's Groepsfoto's

 

Doel van de partnerschap

In de oprichtingsdocumenten wordt goed beschreven wat het doel is van een partnerschap. Daarin staat het volgende vermeld:


Het gaat om wederzijdse ontmoeting, gericht op de hele gemeente.

  • Om samen verbondenheid als christenen over grenzen heen te beleven
  • Om mede-christenen in de DDR uit hun isolement te halen; samen in vrijheid praten over het geloof.
  • Uitwisseling van geloofszaken. Gezamenlijke voorbeden, meeleven met elkaar, uitwisseling van (kerkelijke) gebeurtenissen

Het gaat dus nadrukkelijk niet om materiële giften, maar om een inhoudelijk contact met de wederzijdse gemeenten. De partnerschap wordt gedragen en landelijk begeleid door de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten van de PKN.


Nu, ruim 25 jaar na de Wende, is het voor Oost-Duitsers net zo gemakkelijk om hierheen te reizen, als het voor ons is naar Bad Belzig te gaan. Toch heeft de partnerschap zijn waarde behouden. De regelmatige uitwisseling, de wederzijdse contacten, de artikelen in het kerkblad, alle dragen zij bij om als gemeente meer na te denken over de wederzijdse geloofsbeleving.

 

De zegels van beide kerken ingelijst