Verder info bij het programma V&T: 

Om de avonden te kunnen organiseren maken wij enige kosten. Ter bestrijding van de onkosten vragen wij op de avonden een financiële bijdrage. Als er een toegangsprijs gevraagd wordt, is dat bij de activiteit vermeld; in alle andere gevallen rekenen we op een bijdrage van € 2,‐ per avond.

Midden in dit boekje is weer het aanbod van activiteiten voor de jeugd te vinden. Een speciale plek en een speciaal programma voor jullie.

Naast het programma van V&T vindt u informatie over andere activiteiten die vanuit onze kerkelijke gemeente worden georganiseerd. Het zou fijn zijn, wanneer u bij een activiteit vooraf even laat weten of u komt. In sommige gevallen is dat zelfs noodzakelijk. Dat wordt dan bij de activiteit aangegeven. 

Bij elke activiteit – tenzij iemand van het pastoraal team van Emmaüs de avond verzorgt – wordt aangegeven wie van de commissie V&T contactpersoon is. Voor in het boekje treft u een lijst aan met namen, (mail‐)adressen en telefoonnummers van deze contactpersonen. Voor meer informatie over de inhoud van dit boekje of het werk van de commissie kunt u zich wenden tot één van de commissieleden. Meer van en over de commissie is ook te vinden op de website van de Protestantse

Wijkgemeente Emmaüs (www.pge.nu).

De Commissie Vorming & Toerusting

Jan Slappendel
Karin Klever
José de Feijter
Noor van der Ploeg
Adrie Zaalberg
Swier Frouws
ds. Leo Webbink