Wat is World Servants?

World Servants is een christelijke organisatie die sinds 1988 met inzet van honderden vrijwilligers bouwprojecten uitvoert in ontwikkelingslanden. In zo'n twee à drie weken tijd bouwen groepen jongeren en volwassenen met de plaatselijke bevolking scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen. Het doel van World Servants is het bieden van structurele hulp aan gemeenschappen in ontwikkelingslanden, maar ook het direct betrekken van de deelnemers bij de ontwikkelingshulp. Deelnemers maken kennis met de andere omstandigheden waarin mensen leven, met een andere cultuur en met de vaak andere geloofsbeleving. De slogan van World Servants is dan ook: ‘bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander’.

 

De missie van World Servants

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.

 

Projecten

World Servants organiseert projecten in diverse landen in Midden- en Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Voor meer informatie klikt u hier voor de website van World Servants.