Marianne Verburg2Even voorstellen…
Na een ‘veertigtijd’ zoals Margriet van der Kooij het in de podcast ’Eerst Dit’ (10-1-2023) uitlegt besloot ik, zonder diploma, toch te solliciteren op de vacature als kerkelijk werker in de gemeente Emmaüs. Zo’n tijd is een periode van nadenken, beproeving maar ook van bekoring. Nadat ik mijn ‘veertigtijd’ was doorgekomen en mijn gezin en studie weer oppakte begon het te kriebelen. Ik weet wat ik wil, waar God me toe heeft geroepen, maar ik miste iets in het thuis studeren. Ik wilde het geleerde in praktijk brengen en iets betekenen in de maatschappij en in Gods Koninkrijk. Daarnaast zou het voor mij goed zijn om buiten de gemeente Zwammerdam eens in een andere gemeente te gaan ‘kijken’. Dus de stoute schoenen aangetrokken. Misschien zou ik iets kunnen en mogen betekenen in deze gemeente. Tijdens de sollicitatieperiode voelde ik de ‘klik’ en de uitdaging om hier aan het werk te gaan. Het is voor mij ook een prachtige kans om verder te groeien en mij te ontwikkelen als professioneel kerkelijk werker. Ik ben dan ook dankbaar dat de sollicitatiecommissie, de kerkenraad en de gemeente mij dit vertrouwen geven. 

Ik ben Marianne Verburg. Samen met mijn man Wim en onze twee zoons Bas (20) en Gijs (18) woon ik in Zwammerdam. Onze dochter Femke (23) woont in Amsterdam. Ik heb ruim 25 jaar, met heel veel plezier in het onderwijs gewerkt. Toen ik in 2017 weer bij het jeugdwerk in de protestantse kerk te Zwammerdam betrokken raakte en in 2019 bevestigd werd als jeugdouderling werd ik steeds meer geraakt. Het ‘werken in de kerk’ vond ik altijd al leuk en als vrijwilliger, en later als stagiaire heb ik dan ook al van alles gedaan ( Leiding van kindernevendienst, Leiding meisjesclub, Leiding kampen (YMCA), Leiding catechese, Jeugdouderling, Voorzitter taakgroep jeugd, Lid taakgroep eredienst, Lid moderamen, Opzetten maatjesproject, Opzetten Kliederkerk, Opzetten Kerk op schoot, Scriba (beleid), Begeleiden Bier & Bijbel (18+), Begeleiden van kring geloofsopvoeding, Begeleiden pastorale groep, Training en coaching catecheseteam, Voorzitter ‘samen op weg’ groep (hervormde en gereformeerde gemeente). Maar mijn belangstelling voor theologie werd steeds meer aangewakkerd. Dat maakte dat ik in september 2020 begonnen ben met de opleiding Theologie aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Ik heb mijn propedeuse gehaald en al heel wat modules afgerond (professioneel werken, samenwerken en netwerken, professioneel leiderschap, innoveren en veranderen, educatie, trainen en coachen van vrijwilligers, multireligieuze samenleving, missionair werken en vieringen leiden, begeleiden bij levens-en geloofsvragen). Ik ben nog bezig met tentamens en het maken van exegeses over de basiskennis van het OT, NT en dogmatiek. In het nieuwe schooljaar hoop ik, als afstudeeropdracht professioneel onderzoek in de gemeente te kunnen doen en daarnaast de module ‘kerk in uitvoering’ te volgen om als ‘kerkelijk werker’ ingeschreven te kunnen worden in het kerkelijk register.

Marianne Verburg kleinMaar ik ga mij nu eerst richten op een stukje van het pastoraat in de gemeente. Ik heb ervaren dat ik tijdens pastorale gesprekken ‘even met iemand op mag lopen’ (zoals dat zo mooi past bij de naam Emmaüs!) en we soms een glimp van Gods aanwezigheid op mogen vangen. En in gesprek, over een stukje van de reis van ons leven kan God die glimp tonen, ook in uw ‘veertigtijd’. Tenslotte heb ik anderhalve dag per week beschikbaar die ik zal gaan besteden aan o.a. pastorale gesprekken, de maandelijkse ouderenkring in de Salvatorkerk, het meedraaien met de taakgroep pastoraat, collegiaal overleg met Arjo van der Steen en Adri van der Wal, twee keer per jaar een bezinningsavond in Rijngaarde, drie keer per jaar de weeksluiting in Vijverhof en op den duur het voorgaan bij uitvaarten. Maar in het omzien naar elkaar, het samen delen, kunt u ook onderling op zoek naar die glimp van Gods aanwezigheid.
Hartelijke groet,
Marianne Verburg