Agenda

 gespreksgroep ouderen
11:00 14/11/2018
't Centrum, Willemstraat 15, Bodegraven
 

Protestantse wijkgemeente Emmaüs maakt onderdeel uit van de protestantse gemeente Bodegraven. De Protestantse gemeente Bodegraven is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (= ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Elke ANBI instelling is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

 

Onderstaand vindt u de ANBI gegevens van zowel het college van kerkrentmeester als voor de diaconie van de Protestantse gemeente Bodegraven:

 

ANBI Protestantse gemeente

 

ANBI Diaconie