Gert Jan Meijers combineert tijdelijk de taken van voorzitter en scriba. 

          

Alle ambtsdragers in Emmaüs vormen samen de Wijkkerkenraad en die vergadert acht keer per jaar.

Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en bestaat uit:

Gert Jan Meijers, scriba en voorzitter
Eric Bette, ouderling
Bram Tack, Leo Webbink, predikant
Dick de Jong, diaken
Frans Voorzaat, Kerkrentmeester

logo van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs

In protestantse gemeenten is de kerkenraad verantwoordelijk voor het beleid, de publicaties en de activiteiten. Zo'n kerkenraad bestaat uit gemeenteleden die vier of acht jaar lang ouderling of diaken zijn. Ook de predikanten zijn lid van de kerkenraad.  

    Beleidsplan 2017 - 2020       De speerpunten voor de komende jaren vind je hier

    Vergaderrooster