Kerkdienst 2 april Ontmoetingskerk 9:30 uur

Voorganger: Ds. A.J.O. van der Wal (6e zondag 40-dagentijd/Palmarum)
Via deze link kunt u de dienst vanuit de Ontmoetingskerk meebeleven. Later bekijken kan via deze link. Via deze link kunt u de morgendienst vanuit de Ontmoetingskerk meeluisteren (geen beeld). Klik hier voor de  liturgie.

Songs of Praise 2 april Lutherkerk 18.30 uur

Leiding: Erik de Gier en Sanne de Mooij
Via deze link kunt u de Songs of Praise vanuit de Lutherkerk meeluisteren (geen beeld). Klik hier voor het liedblad .

 

Je kan meedoen aan de wekelijkse collecte m.b.v. deze link

 
Predikant
A van der Wal
 Adri van der Wal
Pastores
Marianne Verburg2
Marianne Verburg
 

2022 Arjo

Arjo van der Steen 

 

De predikanten en Kerkelijk werkers verzorgen ieder het bezoekwerk in een deel van Bodegraven.

De indeling ziet u hier. Klik op één van de foto's voor contactgegevens.