Iedere zondag is er tijdens de morgendienst in de Ontmoetingskerk oppas voor de kleinsten

en nevendienst groep 1 t/m 7 (zie onderaan deze pagina voor meer informatie).

Liturgie en luisteren diensten Ontmoetingskerk  en Lutherkerk

      

Zondag 14 januari

09.30

Ontmoetingskerk

Ds. A.P. Tack

09.30

Lutherkerk

Ds. L.L.J. Webbink

Gezongen Liturgie

18.30

Lutherkerk

Ds. A.P. Tack

Preek van de leek

Zondag 21 januari

09.30

Ontmoetingskerk

Ds. A.P. Tack

Eenheid van de Christenen

18.30

Lutherkerk

Mevr. E. Dijkstra

Preek van de leek

Zondag 28 januari

09.30

Ontmoetingskerk

Ds. L.L.J. Webbink

Scholenzondag

18.30

Lutherkerk

Ds. L.L.J. Webbink

Preek van de Leek

Zondag 4 februari

09.30

Ontmoetingskerk

Ds. A.P. Tack

Kerk in Actie / wereldwijd

09.30

Jeugdzolder

Tienerdienst

Groep 8 en klas 1 en 2 v.o.

18.30

Lutherkerk

Songs of Praise  (vervalt)

Wegens ziekte Dirk Jan Warnaar

Zondag 11 februari

09.30

Ontmoetingskerk

Ds. L.L.J. Webbink

Promising Voices

11.30

Lutherkerk

Ds. D.J. Versloot, Woerden

SHH dienst

18.30

Ontmoetingskerk

Ds. A.P. Tack

Taizéviering m.m.v. de Emmaüscantorij

Kinderoppas Ontmoetingskerk

Elke zondagmorgen is er een oppasdienst voor de kinderen van 0 tot 5 jaar in zaal 4. Deze is te bereiken via de achteringang van 't Centrum of via de ontmoetingsruimte. Tijdens de oppasdienst is er altijd een volwassene en jongere aanwezig. 

Er wordt een bijbelverhaal verteld -knutselwerkje gemaakt- limonade gedronken. Maar de kinderen mogen er ook lekker met elkaar spelen met het aanwezige speelgoed. Wanneer u uw kind komt ophalen, kunt u een kleine bijdrage in een spaarpot doen. Van dit geld wordt de voorraad op peil gehouden. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Marian Schijf tel. 741 716. 

 

Kindernevendienst

Bij de morgendiensten is iedere zondag kindernevendienst t/m groep 7.
 

Contactpersoon:  Debbie de Mooij