kopij KERKMAG
nr. sluiting bezorgen thema
10 18 nov 7 dec

Op weg naar het einde

 

KERKMAG is een uitgave van de Protestantse Gemeente Emmaüs Bodegraven die wil informeren, inspireren en uitdagen om zo geloof en leven te verrijken.

 

 

Contact met KERKMAG?: kerkmag@pge.nu

 

 

Download KERKMAG van:  page jan | feb | mrt | apr | mei | juni | juli aug | sept | okt | dec |

Kom uit je bubbel 2.0

We zijn het nieuwe jaar in Emmaüs begonnen met de startzondag. En het oktobernummer van KERKMAG staat, zoals altijd, in het teken van het jaarthema ‘Kom uit je bubbel 2.0’. Geen simpel onderwerp, maar een vervolg op het thema in een coronajaar. Daan Zwaneveld, voorzitter van de Taakgroep Bouwen en Ontmoeten, legt in het opinieartikel uit hoe belangrijk veelkleurigheid is.

Verschillen leveren meerwaarde op. En dominee David Schiethart denkt bij ‘bubbel’ aan een vissenkom. Weliswaar open aan de bovenkant, maar de vissen komen er niet uit. We blijven in onze bubbel en zo heb je enkel je eigen wereldbeeld en mis je het perspectief van de ander. Luister naar het verhaal van de ander. Alleen zo word je uitgedaagd tot verbeelding. Zelfzet ik naast ‘bubbel’ hetwoord ‘schulp’. Schulp betekent eigenlijk ‘schelp’. Je kunt er net zo vast in zitten als in een vissenkom. En je kunt, net als ‘kom uit je bubbel’, ook zeggen ‘kom uit je schulp’. Hoe dan ook, we worden allemaal opgeroepen naar de A/ander te luisteren.

En KERKMAG lezen, kan jou ook helpen om uit je bubbel te komen. De redactie wil erg graag dat ons maandblad blijft bestaan. Op dit moment ontbreekt het ons aan redactionele menskracht, tijd en potentiële scribenten dus hebben we besloten om in november geen KERKMAG uit te brengen.

In december komt de volgende KERKMAG uit. Meld u alstublieft aan als u mee wilt werken. Dan kunnen we samen KERKMAG in stand houden. U kunt mij bereiken via telefoon: 0172-616473 of mail: slfrouws@ telfortglasvezel.nl

Swier Frouws 

page