Stappenplan hulpverlening

1. Uitgangspunten
De mens staat centraal bij de hulpvraag. Wij proberen de hulp op een menswaardige manier te geven, respect hebbend voor de keuzes van de hulpvrager. 

  • De hulp vanuit de diaconie is aanvullend. Er wordt altijd eerst onderzocht of er regelingen of voorzieningen zijn waar aanspraak op kan worden gemaakt.

  • De hulp vanuit de diaconie is tijdelijk van aard.

  • De diaconie biedt geen professionele begeleiding. De hulp is gericht op het samen zoeken naar de juiste oplossing en/of hulpverlener.

  • De hulpverlening is vertrouwelijk. De namen van mensen aan wie hulp wordt verleend zijn alleen bekend bij een zeer beperkt aantal diakenen. Over de aard van hulpverlening wordt binnen de diaconie verantwoording afgelegd. Dit gebeurt zonder vermelding van namen. 

2. Aanvraag indienen
Iedere diaken kan een verzoek om hulp indienen. Het verzoek moet worden gedaan bij een van de leden van het dagelijks bestuur van de Taakgroep Diaconie. 

3. Informatie verzamelen
Wat is de aanleiding voor het vragen van hulp?

  • Wat is de aard van het probleem en de eigenlijke hulpvraag?

  • Spelen er nog andere zaken, die ook aandacht behoeven?

  • Wat ziet de hulpvrager als de oorzaak van het probleem? Welke oplossingen heeft iemand zelf al bedacht?

  • Bij welke instanties is al een verzoek om hulp ingediend en met welk resultaat?

  • Welke verwachtingen zijn er van de hulp van de diaconie?

  • Zijn er schulden aan anderen? 

4. Omgaan met hulpvraag (privacy)
Het is van belang dat er geen namen vallen tijdens de vergadering en in de notulen. Ook moet helder zijn hoe wij gegevens bewaren en voor welke termijn. Als er via de groepse-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. wordt gecommuniceerd worden er ook geen namen genoemd. 

5. Maak een plan
Bespreek de mogelijkheden om samen met de hulpvrager een plan te maken. Uitgangspunt blijft dat de hulpvrager zelf zo veel als mogelijk verantwoordelijkheid neemt voor de eigen situatie. Bij doorverwijzen naar andere instanties of professionele hulpverleners is het belangrijk dat de betrokkene zelf contact opneemt met deze instelling, óf dat dit gedaan wordt in aanwezigheid van de hulpvrager. Ga mee naar de instelling als de hulpvrager dit op prijs stelt. Doe geen toezeggingen over mogelijke hulp van een instelling. Check later of de doorverwijzing gezorgd heeft voor een oplossing. 

6. Richtlijnen
Als er een renteloze lening wordt verstrekt hoort daar ook altijd een contract bij. Daarin kan worden opgenomen dat de lening wordt afgelost en ook op welke wijze. Bij problematische aflossingen wordt na 2/3 jaar besloten het contract te ontbinden. 

7. Nazorg & afronding
Als er daadwerkelijk hulp wordt verstrekt is het voor ons belangrijk contact te onderhouden met de hulpvrager. Zeker ook als er andere instanties bij betrokken zijn. Wij stellen het op prijs om te weten als de omstandigheden zich wijzigen.