Download de Huwelijksmap als pdf bestand.

 
De overheid sluit het huwelijk en de kerk bidt om de zegen. De federatie informeert graag ieder ieder die hierover meer wil weten en in het bijzonder mensen met trouwplannen.
 
Wat zal het thema van de dienst worden en dus welk Bijbelgedeelte wordt gelezen? En wat wordt gezongen?  Hoe stellen jullie je de trouwdienst muzikaal gezien eigenlijk voor? Gaan jullie zelf of anderen (familieleden, vrienden) ook iets doen in de dienst? Een eigen creatieve bijdrage wordt zeker op prijs gesteld.

Bij de voorbereiding op de trouwdienst en de gesprekken daarover met de voorganger is natuurlijk nog veel meer te doen! Hieronder vind je de gegevens uit onze huwelijksmap die je nodig hebt om eventueel een trouwdienst te regelen. Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeente Bodegraven.
  

Voorganger:
     

Graag tijdig contact opnemen met een van de predikanten:

De contactgegevens vind je onderaan de homepage. 

Organist:   
 

Aan de Emmausgemeente zjn meerdere organisten verbonden. Zie organisatie / taakgroepen / eredienst. Bruidsparen kunnen zelf beslissen wie van hen zij willen vragen.

Kerkgebouw:

De Lutherkerk en de Ontmoetingskerk de kun je reserveren via de beheerders. Zie gebouwen.

Kosten:
 
De Emmausgemeente brengt voor een trouwdienst aan leden geen kosten in rekening. De collecte in de dienst is bestemd voor de Taakgroep van de kerkrentmeesters.