Niemand valt of hij/zij valt in Gods handen. (Oosterhuis)

Afscheid nemen van een geliefde betekent een langdurige en moeizame weg. Het kan daarbij helpen de uitvaart zorgvuldig vorm te geven. Het christelijk geloof biedt een kader om eerbiedig om te kijken naar het leven van degene die overleden is, het gemis onder ogen te zien en de hoop te delen dat onze geliefden in Gods handen zijn. Een uitvaart wordt samen met nabestaanden voorbereid. U kunt contact opnemen met één van onze kerkelijk werkers of predikanten. Zij zijn ook toegerust om mensen terzijde te staan bij het verwerken van verlies.
 
Rouw 
Het verlies van een dierbare is moeilijk te dragen. Bij alle steun en troost van familie­leden en vrienden blijft het een zware levensperiode. Kun je het verlies ver­werken? Een nieuwe levensfase in gaan, waarin zo veel anders zal zijn…..; ook best zinvol wellicht, maar toch…..? De kerkelijkwerker of predikant kan hierbij wel tot enige steun zijn en zal doorgaans graag bereid zijn je in deze periode regelmatig te bezoeken.

 

Gedenkkapel

In de Ontmoetingskerk is een gedenkkapel ingericht om de overledenen in stilte te kunnen gedenken. De namen van hen die ons ontvallen zijn staan opge­tekend in een boek dat daar aanwezig is. Op deze wijze hopen wij een plek van troost te bieden.

 

Eeuwigheidszondag

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, een week voordat de Adventstijd begint, meestal eind november, worden de overledenen uit onze gemeente van het afgelopen jaar genoemd: in een bijzondere kerkdienst klinken alle namen en worden er kaarsen aangestoken. Men ervaart het vaak als een zinvolle her­nieuwde afsluiting. De familie krijgt hierover vooraf bericht.