De Emmaüsgemeente viert in de Ontmoetingskerk elke zondagmorgen de eredienst en ook de meeste andere activiteiten op zondag en in de week vinden hier plaats (avonddiensten worden veelal gehouden in de Lutherkerk aan de hoek van de Noordstraat en de Marktstraat). De Ontmoetingskerk is met ‘t Centrum een multifunctioneel gebouw dat beschikt over een ontmoetingsruimte, vijf vergaderzalen, een jeugdzolder en een rouwkamer. De enkele jaren geleden gerenoveerde zalen zijn met een moderne uitstraling zeer geschikt voor feesten en vergaderingen.

Historie
De Ontmoetingskerk is gebouwd in 1899 en stond tot de plaatselijke vereniging tussen Gereformeerd, Hervormd en Luthers in 2012 bekend als de Gereformeerde Kerk. De bouw van de kerk, de pastorie en de kosterswoning kostte destijds in totaal fl. 36.000,-. In het gebouw worden gaanderijen aangebracht, maar vooralsnog zonder banken. Er zijn in de kerkzaal dan 575 zitplaatsen. Later wordt dat aantal uitgebreid tot 850 en na de verbouwing van 1984 kunnen, na opening van de panelenwand, nog 150 stoelen bijgeplaatst worden. Op de kerk stond oorspronkelijk een andere toren. Deze toren werd door de huidige vervangen tijdens een grote restauratie in 1958.

Achter de kerkzaal verrees in 1984 met hulp van zeer veel vrijwilligers een multi-functioneel gebouw, waarvan de gemeente in al zijn facetten gebruik kan maken, zowel 's zondags als in de week.

Inrichting
De kerkzaal is in de loop der jaren enkele malen verbouwd. Reeds in 1911 werd een nieuwe kansel gebouwd, ter vervanging van de toch wat te kleine preekstoel. Het voorste, brede gedeelte was oorspronkelijk volgezet met stoelen. Daar kwamen later banken voor in de plaats. In 1958 is de kerkzaal volledig gerenoveerd en in 1984 werd het nieuwe Centrum gebouwd, wat ook in de kerkzaal veranderingen gaf, nl. de panelenwand achter de verplaatsbare kansel en een vergroot liturgisch centrum, dat bij bijzondere gelegenheden als podium traploos tot 80 cm omhoog kan.

In die tijd kreeg men ook wat meer oog voor symboliek in de kerk. Dat is te zien aan de panelenwand, en aan de antipendia (de kansel- en tafelkleden), waarin kerkelijke kleuren en symbolen te vinden zijn. Toch zijn bij de bouw in 1899 ook symbolen in de kerk aangebracht. Let eens op de luchtroosters in het plafond en bekijk de afbeeldingen op het doopvont. Enkele jaren na de plaatselijke vereniging in 2012 zijn elementen meegekomen uit de Hervormde Salvatorkerk, zoals de liturgische tafel en de ster naast de preekstoel. Inmiddels zijn er plannen om het liturgisch centrum geheel te vernieuwen. 

Orgel
Het grootste en duurste meubelstuk staat niet voorin, maar achterin de kerk, nl. het orgel. Vóór 1912 stond op de orgelgalerij een klein, zesstemmig Standaartorgel (waarschijnlijk uit de A.kerk (uit de Kerkstraat) meegenomen). Dit bleek veel te klein en het werd verkocht naar Zevenhoven. Eén van de gemeenteleden, B.v.'t Riet , schonk de kerk voor fl. 6.000,- een nieuw orgel. Het werd gebouwd door G.v.Leeuwen, orgelmaker te Leiden. In 1958 en in 1970 is er groot onderhoud gepleegd en werden enkele wijzigingen aangebracht. In 1995 is het orgel volledig gerestaureerd, zoveel als mogelijk was in de oorspronkelijke staat teruggebracht en met enkele stemmen uitgebreid.

Adresgegevens

Klik hier voor de lokatie op kaart van Bodegraven in Google-Maps.

Een paar foto's: