't Anker staat naast de Dorpskerk en telt één grote en verscheidene kleine zalen, die o.m. worden gebruikt voor oppas, catechisatie, clubs en (kerkelijke) verenigingen. Tevens beschikt ’t Anker over een gelegenheid voor recepties, bruiloften, condoléance, vergaderingen e.d. Als u hiervan gebruik wilt maken neem dan contact op met de beheerder.