Het jaarthema van Emmaus is: Verscheidenheid in Verbondenheid. - vieren op zondag.

In deze gids vind je heel het programma.  

 

  

 

 

 

De taakgroep bestaat uit afgevaardigden van de volgende commissies en werkgroepen: 

  

 

 

Werkgroep Gemeentecontact Belzig.

 

 

-  Commissie Vorming & Toerusting

-  Mutare, platform voor veranderend geloven

 -  Bijbel- en Gesprekskringen.

 

 

 Het werkplan van deze Taakgroep vind je hier.