Het jaarthema van Emmaus 2020 - 2021 is 'Hoop kun je leren'

In deze gids vind je het programma.  

De taakgroep bestaat uit afgevaardigden van de volgende commissies en werkgroepen: 

-  Werkgroep Gemeentecontact Belzig.

-  Commissie Vorming & Toerusting

-  Mutare, platform voor veranderend geloven

 -  Bijbel- en Gesprekskringen.

Het werkplan van deze Taakgroep vind je hier.