Het jaarthema van Emmaüs 2021-2022 is ‘Kom uit je bubbel’. In deze gids vind je het programma.

 

De taakgroep bestaat uit afgevaardigden van de volgende commissies en werkgroepen: 

-  Werkgroep Gemeentecontact Belzig.

-  Commissie Vorming & Toerusting

-  Mutare, platform voor veranderend geloven

 -  Bijbel- en Gesprekskringen.

Het werkplan van deze Taakgroep vind je hier.